ניהול שינויים

ניהול שינויים (Change Management) היא שיטה (טכניקה) לניהול ובקרה של שינויים או שיפורים המוכנסים במערכת. שינויים מבוצעים לאורך כל שלבי מחזור חייה של מערכת, הן בשלבי האפיון והבניה והן בתקופת התחזוקה. המושג ניהול שינויים משיק למושג ניהול תצורה ונכון לומר שניהול שינויים היא אחת הטכניקות המשרתות ניהול תצורה. על ניהול השינויים ובקרתם מופקד צוות מיוחד בפרויקט או בארגון, הפועל לפי תהליך מוגדר וברור של (בקרת) שינויים 
 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
בקשה לשינוי
ניהול שינויים