ניהול תצורה

מילון מונחים מקומי

 

Baseline

CC

CCB

Check in/ Check out

CMS

Configuration Freeze

CR

CSCI

Repository (Archive)

Requirements Freeze

RFC

בקשה למידע – RFI

Rollback

Sandbox

SCM

Version

Version Control

Working File

 

 

Baseline

מהדורת בסיס המהווה את "יישור הקו" ההתחלתי שממנו מתחיל כל תיעוד השינויים והגרסאות. ניתן להסתכל עליהן כמהדורות תוכנה בעלות חשיבות מיוחדת המוגדות כציוני דרך בתהליך הפיתוח והאחזקה של התוכנה.

 

CC

Change Control ובעברית, ניהול שינויים.

 

CCB

Change Control Board  ובעברית ועדת ניהול שינויים או מטה ניהול שינויים שתפקידה לאשר ולקבוע עדיפויות לטיפול בשינויים הנדרשים במהלך הפיתוח והתחזוקה של המערכת. ה- CCB הוא גוף ניהולי ומקצועי שמנווט את זרם הבל"שים (RFC's) המופנים למערכת, מסנן ומחליט אלו שינויים יוכנסו, מתי וע"י מי. מקובל שבראש ה- CCB עומד יו"ר חבר הנהלה בכיר ולצידו חברים: איש מקצוע מהפיתוח או מהתחזוקה, מומחה היישום (נציג המשתמשים, הלקוח), סיוע טכני, נציג התפעול ואבטחת איכות.

 

Check in/ Check out

בקרת כניסה ויציאה למערכת ומהמערכת תוך קביעת נקודות ברורות

 

CMS

Configuration Management System – מערכת ניהול תצורה. CMS היא מערכת - ידנית, ממוחשבת או משולבת - אשר נותנת מענה (פתרון) מעשי לבעיית ניהול התצורה. מערכת זו יכולה להיות אד-הוק לפרויקט או חלק מהתשתית הכלל ארגונית המשמשת את כלל הארגונים בפרויקט. מערכות CMS דומות בשיטה ובעקרונות, אך שונות בהיקף (בעומק) ובפלטפורמת החומרה תוכנה שהן משרתות.

 

Configuration Freeze

הקפאת תצורה של המערכת (נכון למועד\מצב מסוים של המערכת. ע"ע Baseline.

 

CR

Change Request – ע"ע RFC.

 

CSCI

 Computer Software Configuration Itemאו בקיצור CI - הישות (היחידה) הבסיסית שנכללת בניהול תצורה. CSCI יכול להיות מודול בודד, אשכול מודולים, אשכול קבצים וכו'.

 

Repository (Archive)

מקום אחד (ארכיון) המרכז את גרסאות המערכת על תכולותיהם (קבצים, תיעודים, שינויים וכו') בגרסה האחרונה ובגרסאות קודמות כולל: מה שונה, ע"י מי, מתי, למה וכו'.

 

Requirements Freeze

שלב בו מחליטים על הקפאת דרישות הלקוח- יצירת גרסת בסיס לדרישות

 

RFC

Request For Change – בקשה לשינוי (בל"ש). לאחר "יישור קו" ויצירת מהדורת בסיס (baseline), כל שינוי או אירוע ניהול תצורה אחר חייב להתחיל בבל"ש. הבל"ש גם ילווה את האירוע לכל אורך דרכו ויתעד את מהלכו.

 

בקשה למידע – RFI

בקשה לקבלת מידע (RFI: Request For Information) היא פניה בלתי פורמלית לספקים לצורך קבלת מידע. במפת"ח, אין תהליך מיוחד ל- RFI. בקשה לקבלת מידע יכולה להיעשות באחד משני אופנים:

 ·         במהלך האפיון נבדק "מצב השוק" ע"י הגורם המאפיין כחלק מעבודתו ובאופן דומה לפעילויות לימודיות אחרות: ראיון המשתמשים, לימוד המצב הקיים, בניית אבטיפוס, קריאת ספרות מקצועית ועוד. כל מידע שנאסף בשלב זה הוא באחריות הגורם המאפיין.

 ·         ע"י שלב בקשה להצעות מלא ומסודר. במקרה זה RFP = RFI = RFQ = בקשה להצעות מסודרת. אלא שכאן הדגש הוא יותר על סעיפי היישום והטכנולוגיה (ואף הם "לידיעה בלבד" ואינם מחייבים) ופחות על העלות ומנהלה.

 

ההחלטה באיזה אופן לנהוג היא בידי הארגון והפרויקט ויש להיזהר מלחצות את הגבול הדק העובר ביניהם.

 

Rollback

"גלגול לאחור"  היכולת לבצע חזרה מלאה לגרסה הקודמת, כולל כל שמירת ההיסטוריה.

Sandbox

"חתך" המראה פרויקט או חלק מפרויקט לצורך פיתוח מקבילי, הקפאת גרסאות בכל שלב נתון.

 

SCM

ניהול תצורה - (System/Software) Configuration Management . עוסק בבקרת תהליכי הכנסת שינויים בתוכנה, בהגדרת גרסאות ומהדורות של תוכנה, בשמירת מהדורות וגרסאות תוכנה ומתן מידע אמין עליהן.

 

Version

מהדורה או גרסה- גרסת קובץ/מערכת/ישות הנמצאת תחת בקרת רוויזיות. גרסה חדשה הנה הגרסה האחרונה המקוטלגת בארכיב.

 

Version Control

ניהול מהדורות וגרסאות  תהליך הניהול והבקרה של המהדורות והגרסאות לאורך תקופה.

 

Working File

קובץ עבודה אשר הופך לגרסה חדשה כאשר הוא מקוטלג בארכיון.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד