מחסן נתונים Data Warehouse

קיט זה דן במערכות מחסון נתונים - (DW - Data Warehouse). שם אחר למערכות אלה הוא אינטליגנציה ארגונית (Business Intelligence). מחסן נתונים או אינטלגנציה ארגונית, היא מערכת מידע המכילה מאגר נתונים מקיף המאפשרת תחקור מידע לצורך תמיכה בתהליכי קבלת החלטות בארגון ו\או איתור מקרים חריגים. הקיט סוקר את ההיבטים המיוחדים של מערכות אלה ואת השלכותיהם על אופן ניהול פרויקט בתחום זה, בהשוואה עם המתודולוגיה והשיטה הבסיסית של מפת"ח. הקיט מיועד למי שמכיר היטב את מפת"ח ורוצה להתמקד בשינויים ובתוספות הספציפיים של מערכות מחסון נתונים. 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך למערכת מחסן נתונים
נושא במערכת מחסן נתונים