מערכות גדולות ותת מערכות

הקיט דן במקרים של מערכות גדולות הנחלקות לתת מערכות, או בכל מקרה אחר בו יש הפרדה ברורה ל(תת) מערכות נפרדות, מסיבה זו או אחרת, אך עדיין מדובר במערכת כוללת אחת ובפרויקט פיתוח אחד. הקיט מציג מספר אפשרויות כיצד לנהל מקרה מורכב זה.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מערכת גדולה - מסמך אב