הטמעת מפת''ח בארגון

הטמעת מפת"ח היא מרכיב מרכזי של ניהול המחשוב והאיכות בארגון. הטמעת מפת"ח והכנסתו לשימוש שוטף כוללת: לימוד השיטה, קיום הדרכות, התנסות, ליווי פרויקטים, השלמת נהלים מקומיים, תיקיות פרויקטים, הסמכה לתקני איכות (ISO 9000) ועוד. בארגונים בהם קיימת כבר פונקצית אבטחת איכות ו\או מעקב ובקרת פרויקטים, תשתלב הטמעת מפת"ח בפונקציות אלה (פונקציות אלה הן שתהיינה אחראיות על הטמעת מפת"ח). בארגונים בהן אין עדיין אבטחת איכות ו\או מעקב ובקרת פרויקטים, תשמש הטמעת מפת"ח זרז (קטליזטור) להקמתן. בכל מקרה, ניתן להטמיע את מפת"ח וליישמו ישירות בפרויקטים, בלי צורך במיסוד פונקציות חדשות בארגון. אלה יבואו באופן טבעי בהמשך.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
הטמעת מפת"ח בארגון - מסמך ייזום