רשתות תקשורת

קיט זה דן ברשתות תקשורת נתונים רחבות ומקומיות ובשילוב ביניהן. הקיט מכיל, בין השאר, גלופת לימוד ועבודה להקמת תשתית תקשורת נתונים (LAN/WAN). 
הנחיות הקיט באמצעות המדריך ומסמך המערכת, אינן מוגבלות להקמת מערכות תקשורת חדשות. ניתן להיעזר בקיט זה גם להרחבות ושינויים במערכות תקשורת קיימות

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך מערכת לרשת תקשורת
NOC - רשימת תיוג