תפעול

שלב התפעול הוא השלב בו מצויה מערכת מידע או תשתית מסיום פיתוחה ועד להפסקת פעילותה עקב שדרוג או החלפה. במרבית הארגונים, ובייחוד במערכות המיועדות לתפעול ע"י גורם מחוץ לארגון (Outsourcing) שלב התפעול הוא העברה פיזית של מערכת המידע או התשתית מגוף הפיתוח לגורם אחר, יחידת המחשב או גורמי יצור אחרים. 

הקיט נכתב על ידי דן נועם

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך תפעול
אמנת שירות ליחידת תפעול
אירוע תפעולי - טופס