מחזורי חיים דינאמיים

מרכיב מרכזי ביותר בניהול פרויקטי תוכנה (כמו גם פרויקטים בתחומים אחרים) הוא בחירה נכונה של שיטת הניהול ושיטת הפיתוח המתאימה. לרשות מנהל הפרויקט עומד מגוון רחב של אפשרויות. הוא יכול לבחור את מחזור החיים ואת שיטת הפיתוח המתאימים לו והוא יכול אפילו לתמרן ביניהם, לשנות את השיטה במהלך חיי הפרויקט ולשנות שיטה תוך כדי תנועה. קיט זה סוקר שיטות פיתוח, מתודולוגיות ומחזורי חיים דינמיים לניהול פרויקטי תוכנה ומציג את התפיסה החדשה של מפת"ח בכל הקשור לשיטות ניהול פרויקט מודרניות המתבססות על שימוש במחזורי חיים דינמיים, שיטות וטכניקות פיתוח מגוונות לפי הנדרש בכל פרויקט.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד