עץ מערכת אג'ילי

עץ המערכת האג'ילי של חברת מתודה מהווה פתרון יחודי ויעודי לתיעוד התכנון, הביצוע והבקרה של מערכות מידע בכלל , מערכות המפותחות במתודולוגיה האג'ילית בפרט. פתרון זה שומר על סדר ואחידות לאורך כל הפיתוח (והתחזוקה) לצד יכולות הפיתוח האג'ילי וניהול שינויים. תיעוד המערכת באמצעות עץ המערכת האג'ילי מתחיל בשלב הייזום (מפת''חון), המשך באפיון־על ופיתוח בסבבים מהירים וכלה בבדיקו ת, ניהול תצורה והעברה לייצור. בבסיס השיטה עומד עקרון התיעוד המתגלגל והאסימטרי, בהתאם לצרכיי הפרויקט והחלטות הארגון, כמוסבר להלן.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
עץ מערכת אג'ילי
עץ מערכת אג'ילי (אנגלית)