ניהול רמת שירות SLM

המטרה העיקרית של ניהול רמת השירות הנה למסד רמת שירות אשר תתמוך באופן מיטבי בדרישות/תהליכים עסקיים וזאת תוך כדי שמירה על איזון בין הדרישה לשירותי IT והמימוש שלהם ע"י תובנה של הבנת צרכי הארגון מצד אחד והכרת היכולות והמשאבים של ה IT לספק אותם. 
 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
עץ מערכת לתהליך ITIL
רמת שירות לתהליך - תיעוד
מדידת רמת שירות