בדיקות מערכת

קיט זה מכסה את בדיקות המערכת (system test) ובדיקות הקבלה של המשתמשים אשר מתבצעות באמצעות שלב עצמאי ומיוחד במחזור החיים - שלב בדיקות המערכת. שלב זה הוא חובה במערכות גדולות (ג3) ונתון לשיקול דעתו של הצוות המנהלי בפרויקטים מסוג ג2 ומטה. הקיט איננו מכתיב מתודולוגית בדיקות סגורה. הוא מתמקד בהגדרה של תוצרי הבדיקות הנדרשים, בתכנית עבודה (פעילויות מומלצות), בשילוב כלים ובהנחיות מקצועיות ומנהליות הן לגורם הבודק והן לגורם המפקח על הבדיקות. הגורם הבודק מוזמן לשלב בתהליך טכניקות וכלים שהוא אמון עליהם. בדיקות המערכת אינן מתמצות רק בשלב הבדיקות והן מתפרסות על פני מחזור החיים כולו, החל בהגדרת תוכנית הבדיקה בשלב האפיון, הרחבתה בשלב העיצוב, תכנון וביצוע בדיקות יחידה (unit test) בשלב עיצוב ובנייה וכלה במבחני מוכנות והתקנה בשלב התקנה והרצה. ראה הסבר כללי לנושא בקיט אימות והוכחת תקפות בכרך איכות.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
תכנון בדיקות STP
סיכום בדיקות STR
מפרט בדיקות - תרחיש
אישור תחילת סבב בדיקות
הנחיות לצוות בודקים
ריכוז תקלות
טופס אכלוס נתונים
טופס תקלה
סטטוס סבב בדיקות
תהליך הבדיקות - רשימת תיוג