בדיקות מערכת

משימות ראשיות/מקדימות

תוצרים

תכנון והתארגנות

 

שינון הכללים המנחים – קביעת מדיניות כללית

 

החלטה מה בודקים

תוכנית בדיקה STP

בחירת הגורם שיבצע את הבדיקות

קיט אפיון/בחירת יועץ לאפיון מערכת

קיט אפיון/מפ"ל לבחירת יועץ

איוש הצוות(ים)

 

הנחיית הבודקים

הנחיות לצוות בודקים

בניית תוכנית העבודה לבדיקות

נספח 0.4.2 תוכנית עבודה

בנייה ואכלוס של תיקיית הבדיקות

תיקיית הפרויקט

מפרט בדיקה/תרחיש

בנייה ואכלוס של  סביבת הבדיקות

אכלוס נתונים - TEST DATA

הכנת צוותי הבודקים

 

בדיקות שפיות – Sanity checks

 

סקר מוכנות לבדיקות

קיט סקרים/סקר TRR

ביצוע מחזור/סבב

 

פתיחת מחזור בדיקות

 

פתיחת סבב- אישור תחילת סבב

אישור תחילת סבב בדיקות

ביצוע הבדיקות

 

דיווח תקלות

טופס תקלה

ריכוז תקלות

סיכום הסבב

סטטוס סבב בדיקות

סיכום מחזור בדיקות

 

סיכום שלב בדיקות המערכת

 

איסוף נתונים וכתיבת סיכומים

תיק סיכום בדיקות מערכת

הצגת הממצאים לצוות הפיתוח

 

סקר סיכום בדיקות

מצגת סיכום בדיקות

קיט סקרים/סקר STR

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד