כלים ליישום MethodAgile

יישום עקרונות האג'יל באמצעות מתודולוגית מפת"ח האג'ילי מחייב שימוש בכלים ממחושבים לניהול תהליכי הפיתוח.

קיט זה, מתמקד בתהליכים הבסיסיים, Best practices , ליישום MethodAgile באמצעות כלי Atlassian וכלים אחרים

Jira Software - ניהול פרויקטים, משימות חותהליכי עבודה

כלים

JIRA SOFTWARE ניהול פרויקטים, משימות ותהליכי העבודה
Confluence ניהול, תיעוד ושיתוף ידע באמצעות מערכת
Service Desk פתרון כולל לניהול השירות
eazyBI מאפשר יצירת דוחות, גרפים ו-Dashboards בצורה קלה
Bitbucket Bitbucket gives teams one place to plan projects, collaborate on code, test, and deploy
Portfolio for Jira Helps you build a plan, see the big picture, track progress, and easily share with stakeholders.

מצגות

Atlassian tools introduction
Implementing agile scrum principles
Spec to Dev Jira & Confluence
Test management
Dev management
Version management
Code configuration management
Atlassian tools
Portfolio management
Decisions and knowledge management
Methodgile analysis to MS-TFS development
MethodAgile רשימת תיוג