גישת האובייקטים UML

גישת האובייקטים (Object Oriented) ושפת UML (Unified Methodology Language) הם כלים רבי עוצמה באפיון, עיצוב ופיתוח מערכות מידע. 
קיט זה עוסק בשילוב שיטות אלה בשיטת מפת"ח. שילוב זה מתבטא בראש ובראשונה בהתאמה של עץ המערכת לתוצרים (artifacts) של שפת UML. 
השפעה חשובה אחרת היא על מחזור החיים של הפרויקט ואופן ניהולו.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך מערכת בגישת UML
Use Case - רכיב 2.6