אימות והוכחת תקפות

אימות והוכחת תקפות V&V (Verification & Validation) הוא מכלול רחב של פעילויות, שיטות וכלים המוקדשים לבדיקת המערכת במטרה לוודא את פעילותה התקינה. אמצעי V&V מרכזי הוא שלב הבדיקות במחזור החיים, אך אין זה האמצעי היחידי. לאורך כל מחזור חיי המערכת (תהליך הפיתוח) מתוכננות ומבוצעות בדיקות שונות ומגוונות, כגון: תכנית בדיקה ראשונית, תכנון וביצוע בדיקות יחידה (Unit Tests), בדיקות התקנה, בדיקות מוכנות, רגרסיה, שילוב ועוד. מכלול בדיקות אלה ונושאים קרובים אחרים הוא נשוא קיט זה – הוא מה שנקרא אימות והוכחת תקפות. בשל רוחביות הנושא מכיל קיט זה הפניות רבות לקיטים העוסקים במקטעים השונים של בדיקת המערכת, כגון: אפיון (הכנה ראשונה של תכנית הבדיקה), עיצוב ובנייה (בדיקות יחידה), שלב הבדיקות (בדיקות מערכת ומבחני קבלה), התקנה והרצה (בדיקות מוכנות והתקנה) ועוד. הנושא המעשי המרכזי המכוסה בקיט זה הוא "פיתוח מלווה בדיקות".

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד