מערכות ארכיב

מילון מונחים מקומי

 

COLD

ICR/OCR

TIFF

JPEG

אבטיפוס

או"ש

דימות (Imaging)

מחזור חיים אוניברסלי

מערכת EDI

מערכת מידע

עץ מערכת

קבצי ASCII

 

 

COLD

COLD (Computer Output to Laser Disk) היא שיטה לאחסון פלט מחשב ע"ג דיסקים אופטיים במטרה לחסוך בהדפסות ולאפשר חיפוש ממוכן בדו"חות מחשב במקום "לנבור" בערימות נייר. COLD הוא התחליף המודרני למיקרופיש. לטכניקה/שיטה זו חשיבות רבה במערכות ארכיב.

 

ICR/OCR

Intelligent / Optical Character Recognition – זיהוי אופטי של תווים או קריאה אופטית.  תהליך ההופך חומר כתוב או מודפס לקובץ אלקטרוני. בתהליך משולב סורק הקורא את הטקסט תו אחרי תו, מנתח את הדמות הנסרקת ומתרגם אותה לקוד ממוחשב לרוב קוד  ASCII (ע"ע)

 

TIFF

Tagged Image File Format – סטנדרד תעשייתי לקבצים גרפיים בפורמט Raster. נתמך במערכות Dos; Windows; Unix; Macintosh

 

JPEG

קובץ תמונה שנוצר כתוצאה משימוש באחד מאוסף אלגוריתמים לדחיסה שאושרו ע"י ה- Joint Photographic Experts Group.

 

אבטיפוס

אבטיפוס הוא מודל ראשוני של מערכת (או של חלקים ממנה) אשר בא להדגים ולהמחיש אותה, בעיקר מההיבט הפונקציונלי. מטרתו העיקרית של אבטיפוס היא לקדם את רמת הוודאות של המערכת (אישור המשתמש למשל) "ולסגור" את הגדרתה. אבטיפוס עשוי, במקרים מסוימים, לשמש בסיס להמשך פיתוח המערכת והרחבתה. במקרים אחרים, האבטיפוס "ייזרק" ולא ייעשה שימוש ישיר בתוצריו מעבר לקבלת האישור וסיוע בהגדרה.

 

או"ש

או"ש (ארגון ושיטות) הוא תחום מקצועי המטפל במשמעויות הארגוניות והאנושיות הכרוכות בתפקוד ארגונים (משרדים, עסקים, חברות וכו') ובהכנסת מערכות, כולל מערכות ממוחשבות, לארגונים אלה. או"ש כולל נושאים כגון: הטמעה והדרכה, הנעת עובדים, הכנסת שינויים, שיטות עבודה (פריון עבודה), הנדסת אנוש, מדדי יעילות וכו'. במפת"ח נמצא נושא או"ש, בהקשר עם פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע, בשתי רמות: ברכיב 1.4 של עץ המערכת - בהיבט הכללי והאסטרטגי של השתלבות המערכת בארגון, וברכיב 4.7 - בהיבט של הטמעת המערכת, הכנסתה לפעולה והשתלבותה בנהלי העבודה האופרטיביים של הארגון.

 

דימות (Imaging)

דימות (מלשון דמות – Image), קטגוריה רחבה של תוכנות מחשב המיועדות לטיפול בגרפיקה, עיבוד תמונה, תהליך לכידה (Capturing), שמירה, ואיחזור של מידע גראפי.

 

מחזור חיים אוניברסלי

מחזור חיים הוא אוסף כל השלבים (תחנות) המרכיבים את תהליך הפיתוח והתחזוקה של מערכת ממוחשבת (של כל מערכת). שמות נרדפים: "עץ פרויקט", "תהליך הבנייה והפיתוח" או "תהליך" סתם. במפת"ח מקובלת ההבחנה בין מחזור חיים גדול (Macro Life Cycle) הנקרא בקיצור מחזור חיים ובין מחזור חיים קטן (micro life cycle). הראשון הוא במשמעות הכוללת של מעבר על שבעת השלבים המרכזיים של הפרויקט: ייזום, אפיון וכו' והשני הוא במשמעות הניהול הפנימי של שלב מסוים, בעיקר שלב התחזוקה המאופיין ע"י חזרה על פעולות תיקונים והכנסת שינויים רבות.

 

מערכת EDI

(Electronic Data Interchange) פורמט סטנדרטי להחלפת מידע עסקי. מסר EDI מורכב מקבוצה של יחידות מידע שכל אחת מהן מתארת דבר אחד כגון מחיר, מספר או דגם. קבוצה אחת או יותר של יחידות מידע העטופות בתחילית(header)  וסיומת (trailer) יוצרות מסר EDI. מסר EDI הוא מקביל לתוכן מסמך או טופס טיפוסי.

 

מערכת מידע

מערכת מידע היא מערכת (ממוחשבת) שתפקידה העיקרי הוא לספק שירותי מידע לארגון. למונח זה שמות נרדפים רבים באנגלית ובעברית: (IS ‑ Information System), מערכת תוכנה, מערכת מידע ניהולית, (MIS ‑ Management Information System), מערכת ייעודית, מערכת יישומית, אפליקציה, Application System ועוד.

מערכת מידע ומערכת תשתית (ע"ע) מוגדרות לפי אותו עץ מערכת. ההבחנה העיקרית היא בסעיף היעדים. אם היעדים עונים ישירות ליעדי הארגון והתועלות נמדדות ב"שירות קצה" עסקי - זו מערכת מידע. אם היעדים הם לספק שירות למערכת אחרת והתועלות הן "תועלות נגזרות" - זו מערכת תשתית.

הבחנה נוספת היא בדגש היחסי על רכיב היישום והטכנולוגיה. אם הדגש הוא על היישום - זו מערכת מידע. אם הדגש הוא על הטכנולוגיה - זו מערכת תשתית.

 

עץ מערכת

עץ מערכת מכיל את הרכיבים של מערכת ענ"א. רעיון עץ המערכת קובע שניתן לפרק מערכת ממוחשבת לרכיבים ותת-רכיבים ברורים ומוגדרים אשר כל אחד לחוד הוא תנאי הכרחי וכולם יחד הם תנאי מספיק לפעולתה התקינה.

עץ המערכת הוא שימוש ברעיון ההנדסי הכללי של עץ מוצר בהקשר עם מערכות ענ"א. רכיבי עץ המערכת מוגדרים באופן ברור ומחייב, לכל רכיב יש שם וסימול קבועים: 1.1, 1.2, 2.3 וכו', שאינם משתנים לאורך מחזור החיים או ממערכת למערכת.

רכיבי עץ המערכת כוללים גם רכיבים מופשטים ולוגיים, כנדרש מאופייה הייחודי של מערכת ענ"א. ייחודיות מערכת ענ"א, להבדיל מעצי מוצר אחרים, היא עץ המערכת כפי שהוא מוגדר במפת"ח.

עץ המערכת הוא אבן יסוד מרכזית במפת"ח הגורם להסתכל על כל תהליך בניית המערכת (מחזור החיים) כעל שלבים ב"התכנסות" המערכת והתגבשותה לכלל מערכת עובדת ואיכותית.

 

קבצי ASCII

American Standard Code for Information Interchange – תקן בינלאומי דה-פקטו לייצוג של תווים שבשימוש מערכות ממוחשבות. ישנם 128 תווי ASCII כשכל אחד מהם מיוצג ע"י מספר בן 7 סיביות מ -00000000 עד 11111111.

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד