מערכות ארכיב

קיט זה דן במערכות ארכיב ממוחשב (Archiving Systems). הקיט סוקר את ההיבטים המיוחדים של מערכות ארכיב ואת השלכותיהם על ניהול פרויקט מסוג זה, היינו על מחזור החיים ועץ המערכת. מערכת ממוחשבת לניהול ארכיב היא מערכת מידע לכל דבר וחלים עליה כל הכללים של מערכות מידע. בקיט זה מתוארות רק התוספות הייחודיות למערכות ארכיב, בלי הגבלת הכלליות של מחזור החיים, עץ המערכת ושאר הנחיות מפת"ח. הקיט מיועד למי שמכיר היטב את מפת"ח ורוצה להתמקד בשינויים ובתוספות הספציפיים של מערכות ארכיב ממוחשב.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
ארכיב ממוחשב - מסמך מערכת