מערכות BI

מילון מונחים מקומי

 

Analytic BI

(BAMBusiness Activity Monitoring

BI 2.0

Big Data

Business Performance Management (BPM)

Dashboard

Decision Support Systems (DSS)

Executive Information Systems (EIS)

Infrastructure as a Service (IaaS)

Key Performance Indicators (KPI)

Map/Reduce

Mobile BI

Online Analytical Process sing (OLAP)

Operational BI

Platform as a Service (PaaS)

Software as a Service (SaaS)

בינה עסקית (Business Intelligence)

חלון החלטה (Decision Window)

ישות אב

ישות עסקית

כריית נתונים (Data Mining)

מדד

ממד

תנועה

 

 

Analytic BI

תחום המוכל ב- Business Intelligence (BI)  ועוסק  בניתוח מעמיק של נתונים מצטברים, שנגזרו ממגוון של מערכות נתונים בארגון ומחוצה לו. במקרים רבים הנתונים נגזרים לא רק ממערכות תפעוליות. כך למשל משתמשים ב- Analytic BI לצורך ניתוח מכירות של ארגון על פי חתכים שונים, תוך התייחסות למגמות המכירות לאורך זמן וביצוע חיזוי של מכירות עתידיות על פי אותם חתכים.

 

(BAMBusiness Activity Monitoring

דיווח הפעילות העסקית באמצעות לוח מחוונים (Dashboard), המתאר בזמן אמת את מצבן של הפעילויות העסקיות העיקריות בארגון. ריכוז הפעילויות על מסך אחד מאפשר למשתמש לקבל תמונה מלאה של התהליכים העיקריים המתבצעים בארגון.

 

BI 2.0

דור חדש של מערכות BI המאופיין על ידי מהירות ניתוח ודווח ועיסוק בתכנים דינמיים. מאפייניו העיקריים:

 ·         Event Driven, Real Time

 ·         ניתוח מתקדם

 ·         אינטגרציית מידע ברמת ה Enterprise וה Virtual Enterprise

 ·         וירטואליזציה,  שימוש בממשק משתמש עשיר (RIA)

 ·         שימוש ב- SOA וב- SaaS

 ·         שימוש באינטגרציית מידע כלל ארגונית

 ·         ניתוח בתוך זיכרון המחשב

 

Big Data

כמויות גדולות של מידע שמאפייניו העיקריים הם:

 ·         המידע מפוזר על פני אתרים פיזיים שונים

 ·         לפחות חלק מהמידע אינו מידע מובנה הנמצא בבסיסי נתונים. החלק הלא מובנה של המידע עשוי להיות בתוך מערכות קבצים מסוגים שונים ובמבנים שונים.

 

Business Performance Management (BPM)

אוסף תהליכים ניהוליים ואנליטיים המבוססים בדרך כלל על כלים ממוחשבים. לפעמים נעשה שימוש גם במושג Corporate Performance Management (CPM). התהליכים והדיווחים עוסקים במטרות עסקיות של הארגון, באופן מדידתן ובהתערבות מנהלים על מנת לשפר את הביצועים  העסקיים לכיוון המטרות.

 

Dashboard

דוח תמציתי המוצג על גבי מסך ומכיל מידע משמעותי ברמה כוללנית באופן קל לקריאה. המונח שאול מהמונח לוח מחוונים או Dashboard בתעשיית הרכב. לוח המחוונים הנמצא במקום בולט ליד מושב הנהג כולל שעונים ונוריות אזהרה המתייחסים להיבטים החשובים ביותר במצבו של הרכב, כגון: מהירות הנסיעה, כמות הדלק שנותרה במיכל הדלק, התחממות יתר של המנוע או מחסור בשמן מנוע. באופן דומה Dashboard מחשובי עשוי להכיל שעונים, גרפים וסימנים המייצגים אזהרה ביחס למדדים חשובים הנוגעים למערכות המחשוב או לתהליכים ומערכות עסקיות המיוצגים על ידם. 

 

Decision Support Systems (DSS)

מערכות ממוחשבות התומכות בקבלת החלטות עסקיות או ארגוניות.

 

Executive Information Systems (EIS)

מערכות מידע למנהלים התומכות בהחלטה. המערכות מציגות מידע תמציתי באופן פשוט על מנת שלמנהלים יהיה קל לקבל החלטות. מערכות EIS מאפשרות למנהלים Drill Downבנושאים בהם נדרשת רמת פירוט גבוהה יותר לצורך קבלת החלטות.

 

Infrastructure as a Service (IaaS)

תשתיות כשירות. בדרך כלל מדובר בענן ציבורי (לפעמים בענן פרטי) שבו ממומשות תשתיות מחשוב. המימוש מבוסס ברוב המקרים על וירטואליזציה. 

 

Key Performance Indicators (KPI)

KPI הם מספר קטן יחסית של מדדים הקשורים במטרות הארגון. ערכים שלהם עשויים לחייב פעולה לצורך שינויים, כך שיענו טוב יותר על מטרות הארגון. KPI חייבים להיות ניתנים לכימות ומוצגים בדרך כלל באמצעות Dashboard.

 

Map/Reduce

אלגוריתם לעיבוד במקביל וניתוח כמויות גדולות של נתונים (Big Data). האלגוריתם מבוסס על מיפוי הנתונים וחלוקת הטיפול בהם ל- Processes העובדים במקביל. מעבד Master  מבצע את תהליך ה- Reduce, שבו מסוכמים ומצומצמים הנתונים.

 

Mobile BI

Business Intelligence המיושם ביחידת קצה ניידת, כגון: מחשב נייד, Smart Phone ומחשב Tablet.

 

Online Analytical Process sing (OLAP)

קטגוריה של עיבודי BI המבוססת על ניתוח רב-ממדי. לביצוע ניתוחי OLAP מתבססים בדרך כלל על נתונים הנמצאים בבסיס נתונים רב-ממדי.

 

Operational BI

תחום המוכל ב- Business Intelligence (BI) ועוסק בניתוח של נתונים במערכות תפעוליות בזמן אמתי. כך למשל כאשר לקוח מנסה לבצע טרנזקציה בנקאית, ניתן להשתמש ב-Operational BI על מנת לוודא בזמן אמתי, שאכן מדובר בפעולה שביקש הלקוח לבצע ולא בפעולת תרמית (Fraud) המבוצעת על ידי מתחזה.

 

Platform as a Service (PaaS)

שירותי פלטפורמה בענן ציבורי. במקרים רבים מדובר בפלטפורמה לפיתוח תוכנה באמצעותה ניתן לפתח יישומי BI ויישומים אחרים.

 

Software as a Service (SaaS)

תוכנה כשירות בענן הציבורי. ישנם מוצרי BI הבנויים ועובדים כ- SaaS.

 

בינה עסקית (Business Intelligence)

בינה עסקית, הוא תחום העוסק בניתוח ובדווח של נתונים עסקיים. התחום עוסק בקשרים בין נתונים שונים ובמשמעויות הנגזרות מהם.

 

חלון החלטה (Decision Window)

מושג המתייחס ל- Operational BI.  פרק הזמן מהתרחשות אירוע ועד לקבלת החלטה המתייחסת אליו.

 

ישות אב

ישות עסקית קבועה אשר ביצועיה נמדדים על פני הארגון כולו. ישות אב אחת יכולה להופיע במספר מודלים בשונה מתנועה אשר יכולה להופיע במודל אחד. ישות האב מפלחת את התנועות ומשתמשת בנתוניהן. דוגמא לישות אב : לקוח.

 

ישות עסקית

אחד ממרכיבי היסוד של הארגון (מההיבט העסקי ולא מעולם המחשב). לישות עסקית יש מאפיינים ומדדים, חלקם בסיסיים וחלקם מחושבים. הישויות העסקיות הן אבני הבניין הבסיסיות של מחסן הנתונים.

 

כריית נתונים (Data Mining)

כריית נתונים או כריית מידע היא תהליך ניתוח סטטיסטי ממוחשב של בסיס נתונים על מנת לזהות דפוסי נתונים וקשרים בין נתונים שונים על מנת להסיק מהם מסקנות.

 

מדד

נתון מספרי/כמותי באמצעותו בוחנים את ביצועי הישות העסקית. בדרך כלל מדובר בנתון המתאר כמות או סכום כסף.

 

ממד

מאפיין המתאר את הישות העסקית על פיו ניתן לנתח, לסכום או לפלח את הישות.

 

תנועה

ישות עסקית משתנה המייצגת טרנזקציה. לתנועה יש תמיד ערך על ציר הזמן.  דוגמא: רכישת חומרי גלם למחסן לצורך שימוש בהם בתהליך ייצור תרופה.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד