מערכות BI

BI - Business Inteligence משמשת לפעולה עסקית מבוססת החלטה על בסיס מידע ממערכות ממוחשבות. המערכת מבצעת עיבוד של נתונים על מנת להציג רק מידע הרלבנטי לביצוע הפעולה העסקית. טווח העיבוד עשוי לנוע מפעולות פשוטות ועד ניתוחי מידע מורכבים ומתוחכמים. 

הקיט נכתב על ידי אבי רוזנטל 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
בינה ארגונית BI - מסמך מערכת
בחירת מוצר BI - רשימת תיוג
מימוש BI בארגון