ישימות ועלות-תועלת

מילון מונחים מקומי

 

CSF

CSF (Critical Success Factors) גורמים קריטיים במערכת. רכיבים בעץ המערכת או שלבים ופעילויות במחזור החיים אשר יש להם השפעה מכרעת, חיובית או שלילית, על פיתוח המערכת ותחזוקתה. גורמי CSF נקראים גם "חוק ה- 20/80" (20% מהרכיבים מבצעים 80% מהעבודה וכו'). השפעה חיובית פירושה שהצלחה בגורמים אלה מספקת ליישום ראשוני מוצלח של המערכת. השפעה שלילית פירושה שעיכובים ובעיות בגורמים אלה עלולים לגרום לעיכובים משמעותיים במערכת כולה או אף לכישלונה. גורמי CSF "שליליים" אינם בהכרח גם גורמי CSF "חיוביים".

 

אורתוגונלי

אורתוגונלי פירושו "רוחבי". למשל, רכיב בעץ המערכת אשר "חותך" רכיבים אחרים ומסכם תכונה מסוימת על פני המערכת כולה, נקרא רכיב אורתוגונלי. דוגמא לרכיב כזה: רכיב 2.21 אשר מסכם את הנפחים עומסים וביצועים של המערכת. דוגמא נוספת: רכיב 1.6 המסכם את עלות/תועלת המערכת. רכיבים אורתוגונליים נקראים גם רכיבים לא-פונקציונאליים. רכיב אורתוגונלי הוא רכיב עץ מערכת לכל דבר ועניין ומטופל בדומה לכל רכיב אחר, אלא שהטיפול בו הוא בד"כ לאחר הטיפול ברכיבים הבסיסיים (הפונקציונאליים).

 

מדדי האיכות

מערכת ממוחשבת טובה היא מערכת המקיימת את התנאים הבאים:

 ·         פונקציונאליות Functionality - עונה לדרישות הלקוח (ארגון-האם)

 ·         יעילה  Efficiency- בנויה יעיל ונכון מבחינה טכנולוגית והנדסית, כולל גמישות לשינויים

 ·         כלכלית Economic - עומדת בגבולות המשאבים ולו"ז שהוקצו

 ·         חוקית  Legal- עומדת בדרישות החוק, מינהל תקין וחוקת הארגון.

ארבעה מדדי-איכות אלה מלווים את המערכת לאורך כל הדרך ומסייעים לניהולה ובקרתה. הקשר שלהם למחזור החיים הוא כללי, בכל שלב יש לבדוק אם המערכת עומדת במדדים אלה.

 

מפ"ל

מפ"ל (מסמכים פנימיים לבדיקה) הוא מסמך המגדיר את אופן בדיקת הצעות הספקים וסיכומן. מפ"ל מפרט את: צוות הבדיקה, תנאי סף, משקלות, קריטריונים וטפסי בדיקה, יחס עלות/תועלת ועוד. מפ"ל הוא מסמך משלים למפרט הבקשה להצעות וקיום מסודר של שניהם הוא תנאי הכרחי לפנייה לבקשה להצעות. בניגוד למפרט שהוא מסמך גלוי ופתוח לכל, מפ"ל הוא מסמך פנימי וחסוי, אשר איננו נחלת הכלל.

 

שיטת דלפי

גישה המאפשרת שילוב הערכה של מרכיבים כמותיים ואיכותיים על בסיס שיפוט ערכי. המרכיבים נאספים מראש ורק לאחר מכן נערך דיון על התוצאות המרוכזות שנאספו. באופן זה, למשתתפים אין דרך לדעת מה דעתם של אחרים לגבי הנושא, והדיון נדרש לעסוק במגוון רחב יותר של אפשרויות וכיווני החלטה.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד