ישימות ועלות-תועלת

קיט זה דן בנושא הרחב של תועלות, ישימות ועלות/תועלת. הוא תומך ברכיב 1.6 של עץ המערכת ומסייע בהגדרתו ובדיקתו. רכיב 1.6 הוא מורכב מאד ואורתוגונלי לעץ המערכת כולו. הוא מכסה מספר נושאים מרכזיים: תועלות המערכת, ישימותה (היתכנותה), איכותה (טיבה) והמדד המסכם הכולל: עלות/תועלת המערכת. כל אחד מתת הסעיפים של רכיב זה הוא עולם בפני עצמו

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
חישוב עלות-תועלת - חוברת עבודה