חישוב עלויות

מילון מונחים מקומי

 

CIF (Cost Insurance and Freight)

FOB (Free On Board)

פעילויות אורתוגונליות

גורמי עלות

יחידת עלות

משאבים

סעיפי עלות

רכיבי עלות

תקופה

תשומות

 

 

CIF (Cost Insurance and Freight)

"מחיר בחצרי הלקוח". מחיר המוצר\סחורה כולל ביטוח והובלה, היינו מחיר FOB + מסים, הובלה, ביטוח וכו'. הנוסחה להפיכת מחיר FOB ל- CIF היא פשוטה, אך שונה ממדינה למדינה וממוצר למוצר (ומסקטור לסקטור, ביטחון למשל).

 

FOB (Free On Board)

"מחיר יצרן". מחיר המוצר\סחורה ביציאה מהמפעל (מחיר יצרן), לא כולל מסים, הובלה וכו'.

 

פעילויות אורתוגונליות

אורתוגונלי פירושו "רוחבי". למשל, רכיב בעץ המערכת אשר "חותך" רכיבים אחרים ומסכם תכונה מסוימת על פני המערכת כולה, נקרא רכיב אורתוגונלי. דוגמא לרכיב כזה: רכיב 2.21 אשר מסכם את הנפחים עומסים וביצועים של המערכת. דוגמא נוספת: רכיב 1.6 המסכם את עלות/תועלת המערכת. רכיבים אורתוגונליים נקראים גם רכיבים לא-פונקציונאליים. רכיב אורתוגונלי הוא רכיב עץ מערכת לכל דבר ועניין ומטופל בדומה לכל רכיב אחר, אלא שהטיפול בו הוא בד"כ לאחר הטיפול ברכיבים הבסיסיים (הפונקציונאליים).

 

גורמי עלות

גורמי עלות הוא מונח שהיה בשימוש במהדורה 5.2 ואיננו בשימוש יותר. ראה סעיפי עלות (השורות בטבלה) ותשומות (הטורים בטבלה).

 

יחידת עלות

היחידה הכמותית לפיה מבוטא גורם העלות או התשומה: שעות עבודה, מטבע, יחידה כמותית ועוד.

 

משאבים

מילה נרדפת לתשומות, ע"ע.

 

סעיפי עלות

סעיפי עלות הם השורות בטבלאות חישובי עלויות השונות, היינו, ה"מקורות" התורמים לעלות (הצורכים משאבים – "יוצרים עלות"). סעיפי העלות נמדדים ביחידות עלות ומחושבים, בסופו של דבר, לתשומות (משאבים). הגדרה בכיוון הפוך: סעיפי עלות הם "יעדים" לפירוק (תשומות) העלות למרכיבים, במקרה שלא מסתפקים במספר אחד כולל ורוצים לדעת "ממה צומחת העלות הכוללת". סעיפי עלות "קלאסיים" הם שלבי מחזור החיים, או רכיבי עץ המערכת.

 

רכיבי עלות

מילה נרדפת לסעיפי עלות. מונח זה משמעותי בפרט במקרה שסעיפי העלות בנויים לפי עץ המערכת.

 

תקופה

תקופה נותנת את מימד הזמן של חישוב העלות. כלל האצבע במפת"ח הוא חישוב העלות ל"אופק זמן" של 5 שנים. ראה הגדרה של עלות כוללת במילון המונחים בנוהל. ראה גם רכיב 1.7 בעץ המערכת. אופק הזמן נחלק לחמש תקופות. בד"כ תקופה=שנה. בפירוק סה"כ העלות למרכיבים, נותן הפרמטר תקופה את פיזור העלות על פני ציר הזמן, לשנות תקציב למשל.

 

תשומות

תשומות (סוגי תשומות, משאבים) הם הטורים בטבלאות חישובי העלויות השונות, היינו, המשאבים הראשיים מהם מורכבת העלות. סעיפי העלות מבוטאים ו"מכומתים" בתשומות. הגדרה בכיוון הפוך: תשומות הם "יעדים" לפירוק סה"כ העלות למרכיבים, במקרה שלא מסתפקים במספר אחד כולל ורוצים לדעת "ממה מורכבת העלות: אילו משאבים נדרשים בפועל". שתי התשומות העיקריות הם: כ"א וכסף.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד