אפיון על

קיט זה סוקר את נושא אפיון העל. אפיון העל הוא תת-שלב של האפיון ואבן דרך מרכזית בפיתוח הכולל של המערכת. קיט אפיון העל הוא תוצר ביניים מרכזי בדרך אל קיט האפיון המלא (ובסופו של דבר אל תיק המערכת הסופי). יש לראות קיט זה כחלק בלתי נפרד משלב האפיון כמוגדר בקיט אפיון. רעיון יסודי של תת-שלב אפיון העל הוא להציב אבן דרך מרכזית במהלך האפיון. באבן דרך זו נסקר בתמצית המצב הקיים, ונדונים בה נושאים מרכזיים כמו ישימות המערכת וחלופות שונות לבנייתה. אבן דרך זו גורמת למפגש ודיאלוג חשובים ביותר בין מנהלת הפרויקט והנהלת הארגון (ועדת ההיגוי לפרויקט) עוד לפני תום שלב האפיון.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך אפיון על