אפיון על

שלב ראשי

משימות ראשיות/מקדימות

תוצרים

התנעת הפרויקט

ארגון מסמך אפיון העל

תיקיית פרויקט עם תבניות עבודה מתאימות

 

בחירת הגורם שיבצע את אפיון העל

הקמת צוות אפיון העל

יציאה לבקשה להצעות ליועץ

 

בניית תכנית עבודה

רכיבים 0.1 גורמים מעורבים ו- 0.2 תכנית עבודה בפרק המנהלה של מסמך אפיון העל

איסוף החומר

ראיון נציגות היחידה האחראית והלקוח העיקרי

רכיב 1.1 בעץ המערכת -  לקוח / מומחה היישום

 

איסוף חומר כתוב ולימודו

עיבוי תיקיית הפרויקט

 

ראיון נציגים (משתמשים) נוספים

השלמת מידע על המערכת

כתיבת המסמך

כתיבת פרק 1 יעדים

פרק 1 יעדים

 

כתיבת פרק 2 יישום

פרק 2 יישום

 

כתיבת פרק 3 טכנולוגיה

פרק 3 טכנולוגיה

 

כתיבת פרק 4 מימוש

פרק 4 מימוש

 

ניתוח חלופות

נספח 98/מסמך ניתוח חלופות

 

ניסוח סופי של אפיון העל

מסמך אפיון-על

 

דיון בצוות המקצועי

סיכום/מצגת סקר

 

ביצוע חוזר

 

הגשת המסמך

עריכה סופית של מסמך אפיון העל והגשתו לצוות המינהלי

מסמך אפיון-על כולל תמצית מנהלים/מצגת סיכום

סקר חוזה

דיון בצוות הניהולי

סקר חוזה

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד