תחקיר והפקת לקחים

תהליך הפקת לקחים נועד לבדוק את התוצאה בפועל של פעילות מסוימת ואת פרטי ביצועה מול התוצאה הרצויה של אותה פעילות,כלומר: הבנת הגורמים לפער והפקת לקחים לשם מניעת פערים דומים בעתיד. מטרת התחקיר הינה בירור של מה שאירע ומדוע. כל זאת על פי גרסאות המשתתפים על חלקם בפעילות מזווית ראייתם תוך שילוב הממצאים לצורך הסקת מסקנות, אשר על בסיסן יופקו לקחים לשיפור (תהליכים ותוצאות) ולשימור ביצועים רצויים.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
עריכת תחקיר
תחקיר - סיכום
סיכום תחקיר - מצגת
תחקיר והפקת לקחים - רשימת תיוג