בדיקת תיעוד

חלק מרכזי בעבודת אבטחת איכות הוא בדיקת תוצרים, בכללם תוצרי תיעוד ומסמכים שהופקו לאורך מחזור החיים: מסמכי ייזום ואפיון, מפרט, מפ"ל, מסמך עיצוב וכו'. 
בבדיקת תוצרי תיעוד אלה יש לפעול לפי ההנחיות המפורטות בקיט זה. הנחיות אלה נכונות לכל מי שמבצע בדיקת תיעוד מכל סיבה שהיא: פונקצית אבטחת איכות מרכזית בארגון, פונקצית אבטחת איכות בפרויקט (נאמן א"א), מבקר חיצוני, מבקר פנימי וכו'. הנחיות אלה טובות גם למי שכותב את המסמך עצמו. 
קיט זה אינו בא במקום ההנחיות שבגלופות המסמכים הרלוונטיים, אלא משלים אותן ומפרט דגשים לבדיקת איכות שלאחר הכתיבה.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
בדיקת תיעוד ראשונית
ממצאי אבטחת איכות - ריכוז