תקן ISO9000

קיט זה נועד לסייע בניהול האיכות ברמת הארגון בכללותו ולהכנת הארגון לבדיקה מול תקן האיכות הבינ"ל ISO 9000 בתחום התוכנה. מטרות הקיט הן להציג באופן כללי את תקן ISO 9000, להציג באופן כללי ופרטני את הקשר בין מפת"ח ו- ISO 9000 ואת האופן בו מפת"ח מכסה את דרישות התקן, להנחות בצורה מעשית וברורה כיצד להתכונן לבדיקה מול תקן ISO 9000, בעזרת מפת"ח. במרכז הקיט נמצא מדריך האיכות (Quality Policy Manual) שהוא מסמך האיכות האסטרטגי של הארגון המתווה את מדיניות האיכות ואת תהליכי האיכות המרכזיים עם פירוט טכנולוגיות עיקריות, אתרים, קווי מוצר או מוצרים עיקריים.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מדריך האיכות
נוהל הדרכה
נוהל מבדקי איכות פנימיים
סיכום מבדק איכות פנימי
סיכום מבדקי איכות - מצגת
תלונת לקוח - טופס
aKit ניהול תהליך ההתעדה