ניהול פגישות ודיונים

 

משימות ראשיות/מקדימות

תוצרים

1

זימון ישיבות (שלב יזום ותכנון)

·         קביעת סוג ומטרת הפגישה

·         קביעת יושב ראש ומשתתפים

·         הכנת מיקום, עזרים וחומרי עזר

·         קביעת מועד ופרסום סדר היום

טופס זימון דיון

2

ביצוע ישיבות (שלב מימוש ויישום)

·         כינוס המשתתפים

·         פתיחת הדיון

·         ניהול הדיון

·         סיכום הדיון

·         הפצה לרשימת התפוצה

טופס סיכום דיון/פרוטוקול הישיבה

3

מעקב ובקרה

·         מעקב אחר ביצוע המטלות

·         בקרת איכות הדיון

טופס סיכום דיון

טופס הערכת דיון

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד