מדדים

תהליך הקמת מערכת מדידה

 

פעילויות

תוצרים

1.       הגדרת המדדים לפי שיטת GQM 

·         Goal - הגדרת מטרת המדידה

·         Question - חקירת המטרה באמצעות שאלות

·         Metric – הגדרת המדדים

2.       כתיבת תוכנית המדדים ואישורה

3.       סימולציה (בדיקת ישימות)

4.       מדידה בפועל (איסוף נתונים)

5.       ניתוח הנתונים והפקת לקחים

·         טפסי הגדרת מדדים.

·         תוכנית מדדים ארגונית.

·         מצגות להדרכת משתמשי מערכת המדידה.

·         סיכומי פגישות לניתוח סטטוס המדדים וגיבוש פעולות ולקחים.

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד