ממשק אדם-מחשב

מילון מונחים מקומי

 

GUI

HCI

אינדקס

ארגונומיה

אשף

בטל

ברירת מחדל

הנדסת אנוש

התאמה אישית

התמצאות

זמן תגובה

חלון

חלון משני

חלון ראשי

טכנולוגיה מסתגלת

טכנולוגית סיוע

ידידותי-למשתמש

כפילות

מא"מ

מגדיל מסך

ממשק אדם-מחשב

ממשק משתמש גרפי

מפת אתר

מקש האצה

מקש מתוכנת

מקש קיצור דרך

מראה והרגשה

משוב

ניווט

ניתוח תפקיד

סרגל כלים

עזרה

עזרה הקשרית

עזרת נוהל

פס כותרת

פקד במצב לא זמין

פרופיל משתמש

קורא מסך

שדה טקסט

שדה קלט

שורת מצב

שורת תפריטים

תבנית נתון

תו כללי

תחליף תוכן

תחליף תוכן ללא-טקסט

תחליף תוכן עם טקסט

תחנת עבודה

תפריט

תפריט נפתח

תפריט קיצור

תצוגת ברייל

תרגום מונחים

 

 

 

 

 

GUI     y

ראשי תיבות ל- Graphic User Interface. ראה ממשק משתמש גרפי.

 

HCI     y

ראשי תיבות ל- Human-Computer Interface. ראה ממשק אדם-מחשב.

 

אינדקס     y

סוג עזרה מקוונת המכילה מידע מושגי ומסביר. השוה עזרה הקשרית ועזרת נוהל.

 

ארגונומיה     y

מדע שימושי העוסק בעיצובם וסידורם של עצמים שבשימוש אדם, לוודא שהאינטראקציה בין העצמים והאדם תהיה יעילה.

 

אשף      y

סוג של עזרה למשתמש שמנחה את המשתמש צעד-אחר-צעד בביצוע מטלה. בשימוש במיוחד למטלות מורכבות ו/או לא שכיחות. מצויד באפשרות ביטול למשתמשים היודעים לבצע את המטלה בצורה עצמאית.

 

בטל     y

פקודה לביטול הפעולה האחרונה. פקודה זאת מאפשרת למשתמש לשנות את דעתו לגבי פעולות שכבר בוצעו בלי להשפיע על הנתונים או המערכת. פעולת "בטל" בגרסה מתוחכמת מאפשרת ביטולן של מאות פעולות רצופות.

 

ברירת מחדל     y

ערך או פעולה הסופק על ידי המערכת במקרה שהמשתמש עצמו לא בחר כל ערך או פעולה.

 

הנדסת אנוש     y

ניהול בני אדם באינטראקציות שלהם עם מחשבים. ראה ארגונומיה.

 

התאמה אישית     y

שינוי ההגדרות של תוכנה, מסך, חלון, פקד, וכו', לאלה המתאימות למשתמש בודד או קבוצה מסוימת של משתמשים.

 

התמצאות     y

מידת המודעות של משתמש לגבי מיקומו הנוכחי בתוך מערכת מסוימת ביחס לשאר חלקי המערכת. במערכת שהוגדרה היטיב מבחינת ממשק אדם-מחשב, המשתמש תמיד יכול לדעת את מיקומו.

 

זמן תגובה     y

כמות הזמן הנדרשת על ידי מערכת לבצע מטלה שהתבקשה לבצע ע"י משתמש. בתנאים רגילים, ובהתאם למטלה, זמן תגובה המצופה נע מ- 1/10 השניה לתזוזת סמן העכבר כתגובה להזזת העכבר, עד לשתי שניות לרענון תצוגת המסך.

 

חלון     y

עצם שמציג ומארגן מידע. חלון הוא אזור עצמאי של המסך, שניתן להגדלה, הקטנה וגרירה לכל מקום במסך בלי להפריע את התצוגה שמתחתיו.

 

חלון משנ     yי

חלון המספק מידע הקשור אבל לא חיוני לפעולות או מידע של החלון הראשי.

 

חלון ראשי     y

החלון שבתוכו מתקיימת האינטראקציה הראשית עם עצם מסוים.

 

טכנולוגיה מסתגלת     y

ראה טכנולוגית סיוע.

 

טכנולוגית סיוע     y

תוכנה או חומרה המיועדת להגביר, לחזק, או לשפר יכולת תפעולית של משתמשים בעלי מוגבלויות. טכנולוגית סיוע מבוססת-תוכנה כוללת קוראי מסך, מגדילי מסך, דיבור סינתטי, ותוכנה לקליטת קול המשולבת עם ממשקי משתמש גרפיים. טכנולוגית סיוע מבוססת-חומרה כוללת מקלדות ומכשירי הצבעה מיוחדים.

 

ידידותי-למשתמש     y

תיאור של מערכת ממוחשבת הנוחה לשימוש ושאינה מאיימת על המשתמש. מטרת ממשק אדם-מחשב היא לפתח מערכות שהן ידידותיות למשתמש.

 

כפילות     y

תמיכה לדרכים מרובות להפעלת פעולה במחשב (כמו שלשה דרכים להדפסה: הקשה בצירוף המקשים  P<Ctrl>, לחיצה על איקון המדפסת, או בחירת "הדפס" מתפריט הקיצור) או לדרכים מרובות שבהן המערכת מזהירה את המשתמש (דרך תיבת דו-שיח הקופצת למסך או צליל יחודי). כפילות במערכת מאפשרת נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות (לדוגמא: שליטה ע"י קול או ע"י עכבר), והתאמה אישית (יש משתמשים המעדיפים להשתמש במקשי קיצורי דרך במקום

בעכבר). בתכנון הממשק צריכים להיזהר לא לבלבל את המשתמש בריבוי האפשרויות. 

 

מא"מ     y

ראשי תיבות ממשק אדם-מחשב.

 

מגדיל מסך     y

תוכנה המגדילה חלק מהמסך. מיועדת למשתמשים מוגבלי ראיה.

 

ממשק אדם-מחשב     y

נקודת האינטראקציה שבין האדם והמחשב. זוהי בדרך כלל המקלדת, העכבר המסך והרם-קול של המחשב, שבאמצעותם האדם מכניס נתונים למחשב, והמחשב מגיב לפלט של האדם או מציג/משמיע מידע שלא התבקש למסור.

 

ממשק משתמש גרפי     y

סוג מסוים של ממשק אדם-מחשב המבוסס בעיקר על תמונות וצורות ולא על מילים.

 

מפת אתר     y

עזר ניווט, בצורת תרשים או מפה סכמאטי, המציגה את כל האיזורים השונים במערכת, ואיך לעבור בין אזורים. עזר נפוץ באתרי אינטרנט.

 

מקש האצה     y

ראה מקש קיצור דרך.

 

מקש מתוכנת     y

מקש מיוחד במקלדת הניתן להגדרה לצורך ביצוע של פונקציה קבועה לפי שימוש או לפי משתמש. הגדרה זאת היא חלק מתהליך התאמתה האישית של תחנת עבודה או תוכנה.

 

מקש קיצור דרך     y

מקש או צירוף מקשים שמפעיל פקודה מסוימת.

 

מראה והרגשה     y

איך ממשק מערכת נראה ועובד.

 

משוב     y

תגובת המערכת לפעולת המשתמש. קיים משוב שמיעתי או ויזואלי בצורה גרפית או טקסטואלית.

 

ניווט     y

האמצעים והשיטות שדרכם נעים בתוך ובין המסכים והחלונות השונים של אפליקציה או אתר באינטרנט. כולל מקשי ניווט כמו מקשי החיצים ומקש ה-Tab (לנוע בין שדות קלט ופקדים), עכבר ופקדי מסך. מערכת שהוגדרה היטיב מבחינת ממשק אדם-מחשב, היא נוחה לניווט.

 

ניתוח תפקיד     y

הגדרה שיטתית של כל מטלה ותת-מטלה הכלולים בתפקיד של משתמש מערכת, והשלכותיהן מבחינת הממשק אדם-מחשב של מערכת זו.

 

סרגל כלים     y

מסגרת המכילה סדרה של פקדים. למסגרת זו יכול להיות מיקום קבוע במסך, או מיקום ברירת-מחדל אם אפשרות תזוזה למקומות אחרים.

 

עזרה     y

מידע הבנוי לתוך מערכת העוזר למשתמש להפעיל  את המערכת (בצורה יותר יעילה). כל מערכת ידידותית למשתמש כוללת בתוכה סוגים שונים של עזרה. ראה עזרה הקשרית,עזרת נוהלאינדקס, ואשף.

 

עזרה הקשרית     y

מידע על עצם מסוים שהתבקש על ידי המשתמש. זה סוג העזרה שמסביר אזורים ופקדים שונים במסך או חלון.

 

עזרת נוהל     y

מידע מקוון המתאר את הצעדים הדרושים לביצועה של מטלה מסוימת.

 

פס כותרת     y

החלק העליון של החלון המכיל שם החלון, ושבאמצעותו גוררים אותו.

 

פקד במצב לא זמין     y

פקד שפעולתו הרגילה אינה זמינה ל מהמשתמש. צוין בדרך כלל על ידי צביעתו בצבע אפור בהיר. מצב זה נוצר כתוצאה מתנאים פנימיים של התוכנה והוא עלול להשתנות כשהתנאים משתנים.

 

פרופיל משתמש     y

קבוצה של הגדרות המתארות את ההעדפות המשתמש האישיות לגבי מערכת מסוימת (לדוגמא: מסך פתיחה, טווחי נתונים, ברירות מחדל, וכו'). ראה התאמה אישית.

 

קורא מסך     y

תוכנה שמקריאה בקול רכיבי המסך הטקסטואליים (כולל הכותרות הטקסטואליות של הרכיבים הגרפיים). מיועדת לשימוש בעיקר על יד עיוורים.

 

שדה טקסט     y

פקד לכתיבת ולעריכת טקסט.

 

שדה קלט     y

ראה שדה טקסט.

 

שורת מצב     y

איזור (בדרך כלל שורה בודדת בתחתית המסך) המציג מידע עדכני על מצב המערכת, או תוכן חלון או מסך מסוים.

 

שורת תפריטים     y

פס אופקי בחלק העליון של מסך או חלון המכיל כותרות של תפריטים הנפתחים למטה.

 

תבנית נתון     y

צורת, גודל והרכב כללי של נתון. לדוגמא - mm/dd/yyyy – הוא תבנית נתון של תאריך המורכב, לפי הסדר, מחודש (m=month) המוגדר על ידי שתי ספרות, קו-נטוי להפרדה, היום בחודש (d=day) המוגדר על ידי שתי ספרות, עוד קו-נטוי  להפרדה, ושנה (y=year) המוגדר על ידי ארבע ספרות. תבניתי נתונים מופיעים בתוך שדות טקסט להראות למשתמש את גודל וצורת קלט הנכונים.

 

תו כללי     y

תווים מיוחדים שמיצגים קבוצות תווים ו/או כמויות שונות של תווים אלו. לדוגמא, סימן שאלה (?) בודד מיצג כל תו אלפא-נומרי בודד, ואילו כוכבית (*) מיצגת כל כמות של כל תו אלפא-נומרי. תווים אלו מקילים על החיפושים במאגרים גדולים כשאיות מדויקת של הנתון הנדרש אינה ידועה.

 

תחליף תוכן     y

תוכן הממלא אותו תפקיד לאדם בעל מוגבלות מסוימת שהתוכן המקורי ממלא לאדם בלי מוגבלויות.

 

תחליף תוכן ללא-טקסט     y

אודיו, גרפיקה, וידיאו או כל צורה אחרת של תוכן ללא-טקסט המעביר את כל המידע החיוני הקיים בצורתו המקורית הבלתי-נגישה של התוכן (בדרך כלל בצורת טקסט). דוגמאות לתחליפי תוכן ללא טקסט כוללות: תיאור קולי של מצגת ויזואלית ללקויי ראיה, תרשים גרפי המציג שכיחות סטיסיטית מסוימת במקום תיאורו הטקסטואלי לאנשים עם לקויים קוגניטיביים מסוימים, וידיאו, הכולל אדם המספר סיפור באמצעות שפת החרשים כתחליף לפס קול של אותו סיפור עבור חרשים, וכו',

 

תחליף תוכן עם טקסט     y

תוכן טקסטואלי המעביר כל מידע גרפי ו/או אודיאלי חיוני. תחליפי תוכן עם טקסט הם נגישים גם ללקויי ראיה וגם ללקויי שמיעה משום שניתן לתרגמם לדיבור סינתטי, כתב ברייל, ותצוגה ויזואלית (כטקסט רגיל).

 

תחנת עבודה     y

המכלול של כל המכשירים ועזרים שמשתמש מחשב מפעיל בעת שימוש במחשב. זה כולל המסך, מכשירים להזנת נתונים (מקלדת ועכבר), מדפסת, עזרי נייר (טפסים וכו'), מושב ודום רגליים. (יתכנו מכשירים נוספים כמו קורא כרטיס אשראי או סורק שיקים הנדרשים לתפקידים מיוחדים.) ממשק אדם-מחשב, עוסק בין השאר, בסידור רכיבי תחנת העבודה בצורה המגדילה נוחיות המשתמש ופריון עבודה.

 

תפריט     y

רשימת מונחים או צורות המיצגים אופציות פעולה, לבחירת המשתמש.

 

תפריט נפתח     y

תפריט שיורד מכותרתו כשמופעל על ידי המשתמש.

 

תפריט קיצור     y

תפריט המוצג לעצם נבחר, הכולל פקודות השייכות להקשרו של אותו עצם.

 

תצוגת ברייל     y

מכשיר, שמגביה או מוריד סדרה של נקודות על פי פקודת מחשב, וכתוצאה מכך מציג שורה של כתב ברייל, המשתנה בהתאם.

 

תרגום מונחים     y

 

מיון עפ"י הערך באנגלית

מקש האצה.

accelerator key

טכנולוגיה מסתגלת.

adaptive technology

טכנולוגית סיוע.

assistive technology

תצוגת ברייל.

Braille display

עזרת הקשרית.

context-sensitive help

התאמה אישית.

customize

תבנית נתון.

data format

ברירת מחדל.

default

פקד במצב לא זמין.

disabled control

תפריט נפתח.

drop-down menu

שדה טקסט.

edit field

תחליף תוכן.

equivalent content

ארגונומיה.

ergonomics

משוב.

feedback

ממשק משתמש גרפי.

graphic user interface

עזרה.

help

מקש האצה.

hotkey

הנדסת אנוש.

human engineering

ממשק אדם-מחשב.

human-computer interface

שדה קלט.

input field

מוהרגשה.

look-and-feel

תפריט.

menu

שורת תפריטים.

menu bar

ניווט.

navigation

תחליף תוכן ללא-טקסט.

non-text equivalent

התמצאות.

orientation

חלון ראשי.

primary window

עזרת נוהל.

procedural help

מקש מתוכנת.

programmable key

כפילות.

redundancy

אינדקס.

reference help

זמן תגובה.

response time

ניתוח תפקיד.

role analysis

מגדיל מסך.

screen magnifier

קורא מסך.

screen reader

חלון משני.

secondary window

מקש קיצור דרך.

shortcut key

תפריט קיצור.

shortcut menu

מפת אתר.

site map

שורת מצב.

status bar

תחליף תוכן עם טקסט.

text equivalent

פס כותרת.

title bar

סרגל כלים.

toolbar

בטל.

undo

ידידותי-למשתמש.

user profile

פרופיל משתמש.

user-friendly

תו כללי.

wildcards

חלון.

window

אשף.

wizard

תחנת עבודה.

workstation

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד