ממשק אדם-מחשב

ממשק אדם-מחשב הוא מהנושאים המרכזיים המשפיעים על איכות המערכת. דגש נכון על ממשק אדם-מחשב בפרויקט פיתוח מערכת מידע נועד להבטיח שהממשק בין המשתמש לבין המערכת יותאם בצורה הטובה ביותר לדרישות התפקיד ולכישורי המשתמש. מימוש נכון של עקרונות הנדסת אנוש במערכת נועד להבטיח קלות למידה ותפעול, הטמעה מהירה ויעילה של המערכת הממוחשבת בארגון ושביעות רצון מרבית של המשתמשים. מטרת קיט זה היא להציג עקרונות, דרישות וכללים מנחים בסיסיים בנושא זה, לצד שיטות לשיפור האינטראקציה בין המשתמש למערכת, אשר תבטיח שימוש נכון ביכולות המערכת, פריון עבודה ושביעות רצון של המשתמשים.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
רשימת תיוג לנגישות תוכנה
ממשק משתמש - טופס בדיקות