מיקור חוץ Outsourcing

שלב

תוצר

ניתוח כדאיות

יעדי מיקור חוץ

עיצוב תפיסת הפתרון

·         תיחום השירותים

·         עקרונות רמת השירות

·         ניתוח חלופות

·         ניתוח סיכונים

·         חלוקת אחריות בין הארגון לספק

בדיקת כדאיות

·         הערכת החיסכון הצפוי

·         עמידה ביעדי מיקור החוץ

המלצה והחלטה

הכנת מכרז

·         תכולת השירותים (SOW)

·         מיפוי מצב קיים

·         אמנת שירות (SLA)

·         מודל התמחור

·         חוזה התקשרות

·         מעטפת המכרז

·         ספקים פוטנציאליים

בחירת ספק

·         הפצת המכרז

·         קבלת הצעות, מצגות, הבהרות

·         עדכון המכרז

·         שלב Best & Final

·         בחירת הספק

·         חתימת חוזה

מימוש ההסכם (תקופת המעבר)

·         הגדרה והטמעה של נהלי מיקור חוץ

·         הגדרה והטמעה של נהלים תפעוליים

·         יישום כלים ומדידה של רמת השירות

·         הקמת מוקד שירות

·         הקמה והטמעה של מערך דיווח ובקרה

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד