נושאים בניהול פרויקטים

קיט זה עוסק בהיבטים ניהוליים של פרויקט פיתוח מערכות מידע או תשתית. העשייה שלהלן נובעת מההתנסות המיטבית (best practice) בניהול פרויקטים והיא אמורה להתבצע לכל חיי הפרויקט ללא שיוך לשלב זה או אחר במחזור החיים. 
בקיט מפורטים מספר נושאים שעשויים לסייע בניהול תקין ואיכותי של הפרויקט: 
- תוכנית התקשורת בפרויקט, 
- הסדרת חילוקי דעות והסלמה 
- תוכנית ניהול סוגיות 
- תכנית התיעוד בפרויקט

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
אי-הסכמה - טופס
ניהול סוגיה - טופס
יומן סוגיות
תוכנית ניהול סוגיות - רשימת תיוג
תכנית תקשורת