שיתוף המשתמש

מעורבות המשתמש והשתתפותו בתהליך הפיתוח של מערכת ממוחשבת, בפרט בשלבים מרכזיים כמו אפיון ובדיקות מערכת, וקבלת אישורו היא נושא חשוב ומרכזי. סטטיסטיקה עולמית מראה שפרויקטים רבים נכשלים בגלל מעורבות נמוכה של המשתמש. קיט זה דן בשיטות וטכניקות לקידום מעורבות המשתמש ושיתופו בפרויקט. זאת, בפרט בהקשר עם מומחה היישום והמשתמש העיקרי. לנושא זה יש קרבה לנושאים אחרים, כגון: עריכת שיקופים - Reviews, דיונים, מצב קיים ובדיקות קבלה. ראה מילון המונחים המרכזי.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
ניהול ראיון
תחומי אחריות