מודל CMMI

מילון מונחים מקומי

Appraisal

Capability Level

CMMI

CMU

Continuous representation

Defined

DoD

Generic Practice

Initial

Institutionalization

IPPD

Managed

Maturity Level

Optimizing

Quantitatively Managed

SCAMPI

SEI

SEI partner

Specific Practice

Staged representation

SW-CMM

 

 

Appraisal

הערכה לפי מודל CMMI נקראת Appraisal. זאת בחינה רשמית של תהליך אחד או יותר ע"י צוות אנשים שעברו הכשרה רשמית ואשר משתמשים במודל CMMI לביצוע ההערכה.

 

Capability Level

רמת יכולת של תהליך בודד ב-CMMI.

 

CMMI

ראשי תיבות של Capability Maturity Model Integration. זהו מודל להערכת בגרות התהליכים בארגון.

 

CMU

ראשי תיבות של Carnegie Mellon University, אשר בה נמצא המכון להנדסת תוכנה (SEI) אשר פיתח את מודל ה-CMMI.

 

Continuous representation

הייצוג הרציף של מודל ה-CMMI. ייצוג זה מאפשר לארגון לבצע הערכה רשמית לתהליך אחד או מספר תהליכים אשר הוא עצמו בחר אותם (מתוך האוסף של 22 תהליכים ב-CMMI). ייצוג זה מגדיר את הדרך לשיפור תהליך מסויים.

 

Defined

מוגדר: רמת בגרות תהליכים מספר 3 בארגון. ברמה זו התהליכים מוגדרים ומובנים, והם מתוארים בצורה ברורה בצורה של סטנדרטים, כלים ושיטות. אוסף התהליכים הסטנדרטיים הארגוני מוגדר ועובר תהליך של שיפור מתמיד.

 

DoD

ראשי תיבות של Department of Defense, משרד ההגנה האמריקני אשר יזם ונותן גיבוי למודל ה-CMMI. משרד ההגנה דורש מכל ספק שלו המספק מערכות נשק להיות ברמה 3 לפחות (מתוך 5) לפי מודל ה-CMMI.

 

Generic Practice

פעילות הגורמת למיסוד של התהליך (ראה הערך Institutionalization).

 

Initial

תחילית: רמת בגרות תהליכים מספר 1 בארגון. ברמה זו התהליכים מבוצעים בד"כ באופן מקרי/מאולתר. ההצלחה במצב זה תלויה בכישרון האישי ובפעולות "נועזות" של אנשים בארגון, ולא בשימוש בתהליכים מוכחים.

 

Institutionalization

מונח מקובל ב-CMMI לתיאור הפעילות של הפיכת תהליך למשהו מושרש המבוצע באופן שגרתי כחלק מהתרבות הארגונית.

 

IPPD

קיצור של Integrated Product and Process Development. זהו מונח נפוץ ב-CMMI לתיאור מצב בו פרויקטים מתנהלים בצורה מטריציונית (המצב הנפוץ בארגונים). בארגונים בהם הפעילות מתנהלת באופן מטריציוני יש צורך לקיים מספר דרישות נוספות של CMMI, כמוגדר בתוספות הרלוונטיות ל-IPPD (IPPD additions).

 

Managed

מנוהל: רמת בגרות תהליכים מספר 2 בארגון. ברמה זו הפרויקטים (כל פרויקט לחוד) מוודאים שהתהליכים בהם מוגדרים ומבוצעים לפי ההגדרה. הפרויקטים מעסיקים אנשים שהוכשרו לתפקידם, ולאנשים האלה יש את המשאבים לביצוע תפקידם. התוצרים המופקים הם תחת בקרה. שיטות העבודה נשמרות גם במצבי לחץ.

 

Maturity Level

רמת בגרות תהליכים בארגון. קיימות 5 רמות. לכל רמה מוגדר אוסף תהליכים ידוע מראש אשר נדרשים על-מנת להיות ברמת יכולת מסוימת.

 

Optimizing

מתייעל: רמת בגרות תהליכים מספר 5 בארגון. ברמה זו הארגון משפר באופן מתמיד את התהליכים שלו על-בסיס הבנה כמותית (מבוססת מדדים) של הסיבות לבעיות בתהליכים.

 

Quantitatively Managed

מנוהל באופן כמותי: רמת בגרות תהליכים מספר 4 בארגון. ברמה זו הארגון והפרויקטים קובעים מראש יעדים כמותיים לביצועי התהליכים ולאיכות התוצרים, ומשתמשים ביעדים אלה בתור קריטריון כדי להחליט החלטות במהלך ביצוע התהליך. ברמה זו ביצועי התהליכים ואיכות התוצרים מובנים ומנותחים באופן סטטסטי והם מנוהלים לכל אורך מחזור חיי התהליכים.

 

SCAMPI

ראשי תיבות של Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement. זוהי שיטת ההערכה הרשמית של CMMI והיא מכילה הנחיות ורשימות תיוג מפורטות העומדות לרשות אנשים שעברו הכשרה רשמית בנושא CMMI

 

SEI

ראשי תיבות של Software Engineering Institue הפועל באוניברסיטת קרנגי-מלון ואשר הוקם ביוזמת משרד ההגנה האמריקני לצורך פיתוח מודל ה-CMMI.

 

SEI partner

גוף אשר הוכר רשמית ע"י SEI כמוסמך להעביר הדרכות והכשרות בנושא CMMI ו/או לבצע הערכות רשמיות של CMMI.

 

Specific Practice

הפעילויות המסוימות שנדרש לבצע כדי לענות על דרישות CMMI בהקשר של תהליך מסוים.

 

Staged representation

הייצוג השלבי של CMMI. בכל שלב מושגת רמת בגרות תהליכים לאוסף תהליכים מוגדר מראש. כל שלב בונה את היסודות לשלב הבא.

 

SW-CMM

המודל הקודם ל-CMMI. עסק בפיתוח תוכנה בלבד.

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד