מודל CMMI

מודל CMMI – Capability Maturity Model Integration הוא שיטה להערכת היכולת והבשלות של ארגונים העוסקים בפיתוח. את פיתוח המודל יזם משרד ההגנה האמריקני לצורך הערכת יכולתם של הספקים שלו. המודל מדרג את בשלות תהליכי הפיתוח של ארגון לפי חמש רמות בשלות (Maturity Levels) ומאפשר לספקים להיבדק ולהימצא מתאימים לרמה זו או אחרת. המודל מאפשר גם לארגון להתקדם בהדרגה ולעבור מרמה אחת לשנייה, וכך הוא נותן כלי אפקטיבי ואובייקטיבי לשיפור תהליכים. קיט זה מתאר את מודל CMMI והשוואה מול מתודולוגיית מפת"ח. מפת"ח נותן כיסוי לחלק ניכר מהנושאים הנדרשים לפי CMMI.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד