מערכות מידע גיאוגרפי GIS

מילון מונחים מקומי

 

בסיס נתונים גיאוגרפי

דיגיטציה

טופולוגיה

מטהדטה גיאוגרפי

 

מידע וקטורי

רסטר

רשת קואורדינאטות

שכבה גיאוגרפית

 

 

 

בסיס נתונים גיאוגרפי

קיימות מספר שיטות לארכב בסיסי נתונים גיאוגרפיים. סוג אחד הוא קבצים בפורמט של התוכנה בה משתמשים, כמו פורמט Shape של חברת ESRI או פורמט DGN של חברתInterGraph. כיום, ניתן לאחסן מידע גיאוגרפי בבסיסי נתונים יחסיים הנפוצים מאד בארגונים שונים, דוגמת Oracle, SQL Server, Informix  וכו'. בשיטה זו אנו מאפשרים למשתמשים גישה בעזרת כלי תוכנה שונים לבסיס הנתונים המרחבי של הארגון. בנוסף, ארכוב בסיס נתונים מרחבי מאפשר אחזקה ועדכון נתונים נח בארגון.

 

דיגיטציה

דיגיטציה הוא תהליך המרת פריטים על מפת נייר למידע דיגיטלי. כאשר מבצעים דיגיטציה למפה משתמשים במספרת (דיגיטייזר), או שסורקים את המפה, מעגנים אותה לרשת הנכונה וקולטים נתונים בעזרת העכבר.

 

טופולוגיה

המאפיינים של כל צורה גיאומטרית במרחב. המאפיינים מתארים את הגודל, הצורה, יחס השכנות עם פריטים אחרים וכו'. לדוגמה, צומת דרכים בשכבה קווית, הוא צומת המוגדר ע"י נקודת המפגש ששומרת את המידע על כל הקווים המגיעים אליה.

 

מטהדטה גיאוגרפי

מטהדטה גיאוגרפי הוא המידע אודות המידע הגיאוגרפי.  מידע זה יכלול בדרך כלל את מקור המידע, תאריך יצירת המידע, פורמט המידע, היטל, קנה מידה, דיוק הנתונים ואמינות המידע ביחס לסטנדרטים קיימים.

 

מידע וקטורי

מידע המייצג פריטים קוויים. לכל פריט וקטורי יש נקודות במרחב המרכיבות אותו. מידע וקטורי נפוץ הוא מידע מסוג קו נקודה או פוליגון. מידע וקטורי משמש לייצג נתונים בעלי אופי זהה כמו בתים, צנרת או גבולות חלקות.

 

רסטר

רסטר מייצג כל מקור מידע המשתמש במבנה של גריד לאחסן מידע גיאוגרפי. מידע רסטרי בדרך כלל מיוצר ע"י מפות סרוקות, או תצלומי אוויר או לוויין. כדי לשלב את נתוני הרסטר עם שאר שכבות המידע, עלינו לעגן את הרסטר לרשת הקואורדינאטות שלנו. ישנם מספר סוגי קבצי רסטר. הנפוצים יותר הם פורמט: TIF, BMP, JPG, SID.

 

רשת קואורדינאטות

כל מידע גיאוגרפי מאופיין ע"י מיקום ברשת קואורדינאטות. רשת הקואורדינאטות הנפוצה לשימושים אזרחיים בתחומי המדינה היא רשת ישראל החדשה. רשת זו היא רשת של קווים אורתוגונאליים (הקווים בציר הרוחב ניצבים לקווים בציר האורך), ונקודת ה- 0,0 שלה נמצאת כ- 700 ק"מ דרומית מערבית למרכז הארץ. נתוני רשת הקואורדינאטות מיוצגים ע"י קואורדינטת אורך (ציר ה- X) וקואורדינטת רוחב (ציר Y) במערכת קואורדינאטות דו ממדית, ונתוני קואורדינטת גובה (ציר Z) במערכת קואורדינאטות תלת ממדית.

 

שכבה גיאוגרפית

אוסף פריטים אשר לגביהם קיים מאפיין משותף כמו גבולות מוניציפאליים, עמודי חשמל וכו'. שכבה גיאוגרפית יכולה להיות מסוגים שונים. שכבה וקטורית קווית, וקטורית נקודתית ווקטורית פוליגונלית, או רסטרית.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד