מערכות מידע גיאוגרפי GIS

קיט זה דן במערכות מידע גיאוגרפיות - ממ"ג GIS (Geographic Information Systems) . הקיט סוקר את היבטים המיוחדים של מערכות אלה ואת השלכותיהם על מחזור החיים ועל עץ המערכת. הקיט מדגיש את הנקודות השונות או הנוספות המיוחדות לממ"ג ואיננו בא במקום מחזור החיים ועץ המערכת האוניברסליים. הבנת הקיט והשימוש המעשי בו מותנים, אפוא, בהכרה בסיסית מוקדמת (וניסיון מעשי) של נוהל מפת"ח. הקיט מיועד למי שרוצה להתמקד בייחודיות של מערכות ממ"ג.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
עץ למערכת מידע גיאוגרפי