מערכות מידע גיאוגרפי GIS

 

משימות ראשיות/מקדימות

תוצרים

1.        

אפיון, עיצוב ופיתוח

 

א.       אפיון ועיצוב מערכת.

ב.       בחירת טכנולוגית GIS

ג.        הגדרת צוות מומחים

ד.       הכנת תכנית עבודה

ה.      פיתוח המערכת

ו.         ביצוע בדיקות ואישור מערכת

·         מסמכי אפיון ועיצוב

·         מסמכי בדיקות ואישור מערכת

·         יישום מפותח

·         מערכת בסביבת ייצור

2.        

יצירת בסיס נתונים מרחבי

 

א.       עריכת שכבות גיאוגרפיות

ב.       יצירת שכבות חדשות מחושבות

ג.        שילוב מידע גיאוגרפי זמן אמת (GPS) ואחר

ד.       יצירת בסיס נתונים מרחבי

ה.      בניית טופולוגיה בבסיס הנתונים

·         בסיס נתונים מרחבי לאחר טופולוגיה

3.        

תוצרים

 

א.       מידע גיאוגרפי מעובד

ב.       ניהול מידע בזמן אמת

·         הצגת/הפקת מפות ודוחות

·         צפייה בנתונים בזמן אמת

·         הזרמת הוראות ייצור מבוססות GIS

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד