תחזוקה

מילון מונחים מקומי

SLA

ג0 - רכיבי מדף

ג1 - מערכות קטנות

ג2 - מערכות בינוניות

ג3 - מערכות גדולות

היקף מערכת

תכ"ם

 

 

SLA

Service Level Agreement - הוא ההסכם המרכזי שנחתם בין הארגון לספק ובו מוגדר במדויק מה כלול ב- Outsourcing: יישומים, לו"ז, תשלומים, נכסים, תנאים לפתיחת החוזה, תנאים לסיום וכו'. התפקיד המרכזי של SLA הוא להגדיר את המחויבויות והאחריות ההדדית בין הספק לארגון מה כל אחד צריך לתת, מה חלקו של כל אחד בעסקה.

הסכם השירות (החוזה) איננו מציג היבט חדש אלא, בדומה לתיק המערכת (עץ המערכת), הוא מכיל את כל שאר ההיבטים בתוכו. הסכם השירות המלא כולל לא רק את החוזה המשפטי אלא גם את הנספח הטכני הנלווה לו, הוא תיק המערכת כמוגדר להלן!

SLA קיים למעשה גם בתוך הארגון בין יחידות מערכות המידע והתשתיות השונות לבין עצמן.

ג0 - רכיבי מדף

 ·         עלות כוללת עד 20,000$ וגם

 ·         אושרו במכרזי החשב הכללי.

מערכות מסוג ג0 ממלאות "טופס ייזום" ועוברות מסלול קצר במיוחד.

ג1 - מערכות קטנות

 ·         עלות כוללת עד 100,000$ וגם

 ·         כוח-אדם לפיתוח תוכנה עד 1 שנת-אדם וגם

 ·         עד 3 אנשים בפרויקט וגם

 ·         מס' תחנות עבודה פתוחות בו-זמנית עד 8.

במערכות מסוג ג1 ניתן לאחד את שלב הייזום עם שלב האפיון. המעבר לעיצוב הוא פשוט והעיצוב עצמו הוא "המשך האפיון". מערכות מסוג ג1 יכולות גם להשתמש בהגדרת "עץ מערכת מקוצר", המאפשרת איחוד מספר רכיבים קרובים לרכיב אחד.

מערכות מסוג זה לא יבצעו את שלב הבדיקות כשלב עצמאי אלא יתרכזו בשיקופים, בדיקות יחידה (unit test) בשלב עיצוב ובנייה ומבחני קבלה בשלב ההתקנה

ג2 - מערכות בינוניות

 ·         עלות כוללת עד 200,000$ וגם

 ·         כוח-אדם לפיתוח תוכנה עד 4 שנות-אדם וגם

 ·         עד 7 אנשים בפרויקט וגם

 ·         מס' תחנות עבודה פתוחות בו-זמנית עד 40.

מערכות מסוג ג2 לא יבצעו את שלב הבדיקות כשלב עצמאי אלא יתרכזו בשיקופים, בדיקות יחידה (unit test) בשלב עיצוב ובנייה ומבחני קבלה בשלב ההתקנה

ג3 - מערכות גדולות

 ·         עלות כוללת מעל 200,000$ או

 ·         כוח-אדם לפיתוח תוכנה מעל 4 שנות-אדם או

 ·         8 איש ומעלה בפרויקט או

 ·         מס' תחנות עבודה פתוחות בו-זמנית מעל 40.

מערכות מסוג ג3 חייבות בכל השלבים המוגדרים בנוהל מפת"ח.

היקף מערכת

היקף מערכת הוא מונח זהה לגודל מערכת. במפת"ח מסווגות מערכות מידע ותשתית לארבע קבוצות גודל:

 ·         ג0 - רכיבי מדף

 ·         ג1 - מערכות קטנות

 ·         ג2 - מערכות בינוניות

 ·         ג3 - מערכות גדולות

סיווג זה משפיע על אופן ניהול הפרויקט, המסמכים הנדרשים וכו', לאורך כל מחזור החיים.

ההגדרות כתובות באוריינטציה ברורה למשרדי הממשלה. העקרונות, עם זאת, נכונים גם עבור ארגונים אחרים.

תכ"ם

תכ"ם (תקנות כספים ומשק) הוא קובץ הוראות החשב הכללי במשרד האוצר אשר מכיל הנחיות מינהליות בכל הקשור בניהול כספי של המשק הממשלתי. פרק מיוחד בתכ"ם עוסק במשק המחשבים. המקביל לתכ"ם במערכת הביטחון הם הוראות מנה"ר (מנהל הרכש). ארגונים שאינם ממשלתיים, יפעלו, בכל מקום שבו מוזכר התכ"ם במפת"ח, עפ"י נהלים מקבילים שלהם.

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד