תחזוקה

תחזוקה הוא שלב מתמשך בו מופעלת המערכת באופן שוטף ומשתלבת במערך המידע והתפקוד השוטף של הארגון. בה בעת היא עוברת שינויים ותיקונים הכרחיים במטרה לוודא את תפעולה התקין. 
תחזוקה כוללת מספר נושאים: תיקון תקלות, שינויים דחופים, שיפורים ושינויים (שו"ש) ותחזוקה מונעת. בכולם מטפל קיט זה. 
שלב התחזוקה הוא חלק בלתי נפרד ממודל מפת"ח: מחזור חיים, עץ מערכת והמטריצה. מסמך תחזוקה בנוי לפי עץ המערכת והוא מקיים קישוריות דו-כיוונית ברורה: המשך ישיר וטבעי למסמכי האפיון והעיצוב, מחד גיסא ובסיס למסמך אפיון ועיצוב של המהדורה (יחידת המסירה) הבאה, מאידך גיסא.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
מסמך תחזוקה - מסמך מערכת
מסמך תחזוקה - מסמך מערכת (אנגלית)
אירוע תחזוקה - בקשה לשינוי
אירוע תחזוקה - בקשה לשינוי (אנגלית)
אירוע תחזוקה - תקלה או בירור
אירוע תחזוקה - תקלה או בירור (אנגלית)
הפקת לקחים - טופס
הפקת לקחים - טופס (אנגלית)
יומן שינויים
יומן תקלות
גאנט ליחידת תחזוקה
גאנט למערכת במהדורות