תחזוקה

 

משימות ראשיות/מקדימות

תוצרים

1

תחזוקה – הכנות והתארגנות

 

1.1

החלטה על שיטת התחזוקה

 

1.2

הקמת ספריות ואינדקסים לשלב התחזוקה

תיקיית פרויקט  לפי יחידות

תיקיית פרויקט  לפי מערכות

1.3

הכנת נהלים לפי שיטת התחזוקה

לשונית נהלים בקיט זה

1.4

ארגון תיק תחזוקה

תיק תחזוקה – תיק מערכת

1.5

התארגנות - תכנית עבודה

גאנט ליחידת תחזוקה

גאנט למערכת במהדורות

2

טיפול באירוע תחזוקה מסוג שינוי

 

2.1

טופס אירוע תחזוקה

אירוע תחזוקה – בקשה לשינוי

3

טיפול באירוע תחזוקה מסוג תקלה

 

3.1

טופס תקלה

אירוע תחזוקה – תקלה או בירור

3.2

הפקת לקחים

טופס הפקת לקחים

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד