ניהול ובקרת ספקים

מילון מונחים מקומי

 

Benchmark

MTBF

MTTR

Pilot

SLA

SOW

 

SPOC – Single Point of Contact

WBS

אבטיפוס

סקר SRR

תוכנית הפיתוח והאיכות של הפרויקט (PMP)

 

 

Benchmark

השוואת ביצועים בין פתרונות שונים. חשוב תמיד להדגיש את היעד שנקבע מולו כולם משווים ולא רק בינם לבין עצמם.

 

MTBF

MTBF (Mean Time Between Failures) "זמן פעולה ממוצע בין נפילות", פרמטר למדידת אמינות מערכת. למרות שפרמטר זה, בדומה לכל ממוצע, איננו מדויק, הוא עדיין עדיף על פני פרמטרים אחרים כמו uptime וכו'.

 

MTTR

MTTR (Mean Time To Recover [or Repair]) "זמן ממוצע להתאוששות המערכת", פרמטר משלים לMTBF - כמציין אמינות המערכת. MTTR נמוך יכול לפצות על MTBFנמוך. לכתחילה כמובן, נשאף למערכת עם MTBF גבוה יחד עם MTTR נמוך. מאידך, ככל שה- MTBF גבוה יותר, הולכת ופוחתת חשיבותו של MTTR.

 

Pilot

פיילוט הוא התנסות במוצר, תהליך, מערכת, שירות וכו' באופן חלקי ותחום, לפני יישומם באופן רחב יותר בארגון כולו. המונח דומה לאבטיפוס, אך גם שונה. אבטיפוס נבנה בד"כ על מנת לבחון תכונות הנדסיות קריטיות, כמו גם חווית משתמש ופונקציות חשובות אחרות ונבדק ע"י מומחים. פיילוט מיועד יותר לבדוק את ההשלכות הארגוניות, התנסות משתמשי הקצה, השפעה על תהליכי או"ש, תפקוד עסקי, ערך מוסף לארגון וכו'.

 

SLA

המונח SLA הוא קיצור של (Service Level Agreement)SLA הוא אמנת שירות אשר מגדירה את רמת השירות שעליה מתחייב ספק ללקוח בגין שירותים (או מוצרים) שהוא מספק. רמת השירות מתמקדת במאפייני שירות קלאסיים: זמינות, שעות הפעלה, זמני השבתה (מינימאליים), זמני קריאה (מקסימאליים), תפוקות, זמני תגובה, זמני סבב וכו'. למאפיינים אלה מוגדרים מדדים כמותיים ברורים, יחידות מדידה, תדירות ותקופות המדידה ואופן הדיווח ללקוח. לדוגמה: זמן מקסימאלי למענה טלפוני במוקד שירות לא יעלה על 30 שניות ב 90% מהמקרים (בחודש האחרון אירעו 3 השבתות עם משכי הזמן הבאים:), מהלך עיבוד יומי של עד M2 תנועות (בחודש האחרון הופקו XM תנועות בהתפלגות היומית הבאה:). לעתים, יכלול SLA גם מנגנון של פיצוי מוסכם (קנס) בגין אי עמידה ברמת השירות, או פרס אם נתוני המדידה בפועל טובים מהמדד המוסכם. SLA מורחב, יקיף את כל ההיבטים של תפעול המערכת ותחזוקתה, לא כולל פיתוחים ושיפורים.

 

SOW

SOW (Statement of Work) הוא מושג מקובל בהנדסה הכללית שפירושו הגדרה ברורה ומחייבת של "תכולת העבודה" המוסכמת על כל הגורמים המעורבים בפרויקט בתחילת דרכו. SOW הוא מסמך חוזי המגדיר את תכולת הציוד והשירותים, שיסופקו במסגרת הזמנה ע"י הספק (היצרן/המפתח). מסמך זה מגדיר נושאים נוספים כגון: אחריות, שיטת מעקב ופיקוח, לו"ז, אבני דרך, נוהל שינויים והתחייבויות, הנדרשות מהספק במסגרת הפרויקט.

 

SPOC – Single Point of Contact

איש קשר מרכזי שדרכו עוברות כל הפניות בנושא מסוים. למשל, בקשרי לקוח ספק, בניהול מכרזים, באפיון מערכת, בניהול בדיקות וכו'. בכך, נמנעת הכפילות במונח POC.

 

WBS

WBS (Work Breakdown Structure) הוא מושג הנדסי/ניהולי המקובל בתעשייה ופירושו חלוקת הפרויקט לתת-פרויקטים, תוצרים, משימות ופעילויות במבנה היררכי (עץ). למערכות הנדסיות מסוימות יש מבני WBS מוכרים, לפחות ברמות הכלליות של העץ, אשר מגדירים את מבנה המערכת: גשר, מטוס, ספינת קרב וכו' ומהנדס המערכת יכול (חייב) להשתמש במבנה WBS זה ולמלאו בפרטים וכמויות. במפת"ח מפורק ה- WBS לשני מימדים (עצים): עץ המערכת ומחזור החיים. בשיטת WBS הקלאסית שני מימדים אלה מעורבבים והגדרת כל פריט במערכת (ענף או עלה ב- WBS) מכילה הן את תכולת הפריט (עץ המוצר) והן את הפעילויות הנחוצות לבנייתו.

 

אבטיפוס

אבטיפוס הוא מודל ראשוני של מערכת או מוצר (כולו או חלקו) אשר בא להדגים ולהמחיש אותם, בעיקר מההיבט הפונקציונאלי (המבצעי). לעתים יבוא אבטיפוס גם במטרה לבדוק ולהמחיש היבט טכני מסוים של המערכת על מנת לוודא ישימות הנדסית או אפילו כלכלית. כך או כך, מטרתו העיקרית של אבטיפוס היא לקדם את רמת הוודאות של המערכת (אישור המשתמש למשל), "לסגור" את הגדרתה ולוודא את ישימותה. אבטיפוס עשוי, במקרים מסוימים, לשמש בסיס להמשך פיתוח המערכת והרחבתה (בניית דגם הנדסי). במקרים אחרים, האבטיפוס "ייזרק" ולא ייעשה שימוש ישיר בתוצריו מעבר לקבלת האישור והסיוע בהגדרה. הסוג הראשון נקרא Evolutionary Prototype ואילו השני Throw-away Prototype.

 

סקר SRR

המונח SRR הוא קיצור של (System Requirements Review). זהו סקר בו מסוכמות ומאושרות הדרישות מהמערכת. בעקבות סקר זה מבוצעת הקפאת תצורה של דרישות המערכת וכל שינוי צריך לעבור תהליך מאד מוגדר ומובנה של ניהול שינויים.

 

תוכנית הפיתוח והאיכות של הפרויקט (PMP)

תכנית פיתוח ואיכות היא מסמך רשמי המפורט בהנחיות ליישום תוכנה במסגרת תקן ISO9001. המסמך מפרט את יעדי הפרויקט, מטרותיו, תוכנית העבודה, תכולה המערכת, משאבי הפרויקט ונושאים נוספים המפורטים בהנחיות ליישום תוכנה במסגרת תקן ISO9001. בשיטת מפת"ח, תכנית פיתוח ואיכות היא "מבט חלקי" או "תת מסמך" של עץ המערכת הנוכחי: תיק אפיון, תיק עיצוב SOW וכו'. אין צורך במסמך נוסף. הכל נגזר מעץ המערכת. במילים אחרות, תכנית פיתוח ואיכות היא מסמך עזר לדרגי ניהול הפרויקט המכיל את סעיפי התכנון הראשיים בעץ המערכת.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד